info
Up ] recent ] eerdere projecten ] visie ] pers ] foto's ] sponsors ] [ info ] VhDVV ]
 

Stichting StichtLicht is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die statutair gevestigd is in Goes.

ANBI
Algemeen nut
beogende instelling

Algemeen e-mailadres: info(at)stichtlicht.nl

Handelsregister: 22048165

RSIN/fiscaal nummer: 809906375

Bankrekening: NL52 ABNA 0430 9719 82

Correspondentieadres:
StichtLicht
Leliestraat 67
4461 PGoes

Samenstelling bestuur:
Eddy Beekman, voorzitter  ebeekman(at)stichtlicht.nl
Rob de Muynck, vice-voorzitter  rdemuynck(at)stichtlicht.nl
Jeroen van Broekhoven, secretaris  jvanbroekhoven(at)stichtlicht.nl
Jan Remijn
, penningmeester  jremijn(at)stichtlicht.nl

Adviseurs:
Willy van Meegen
Henk Hoogerland (in herinnering)
Christa van der Bol

Paul Frantzen
Herry Houg

Doelstelling: StichtLicht heeft zich ten doel gesteld een aantal cultuurhistorisch interessante objecten in Goes en daarbuiten van duurzame belichting te voorzien. Daarnaast initieert en stimuleert StichtLicht duurzame verlichtingsprojecten en lichtkunst.

Beleidsplan: Hiervoor verwijzen we naar de pagina visie die deel uitmaakt van deze website. In 2020 nemen we deel aan Earth Hour en realiseren we de Goese lichtwandelroute. Daarnaast wordt de duurzame en de gelegenheidsverlichting van de Goese mediatoren verzorgd. De verlichtingsinstallatie wordt verduurzaamd door deze deels te voorzien van LED. Hierdoor kan met de verlichting direct bij de actualiteit worden aangesloten.

Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. StichtLicht heeft geen personeel in dienst.

Activiteiten: De afgelopen jaren realiseerde StichtLicht gelegenheidsverlichting van de televisietoren in Goes in de periode van Nieuwjaar tot Driekoningen, in de week van Koningsdag en van de dag na Sinterklaas tot en met Oudejaarsdag, de groengebieden Oost- en Westwal in Goes werden in het kader van het door StichtLicht geďnitieerde Masterplan Verlichting van de Gemeente Goes verder duurzaam verlicht, werd de Goese molen De Koornbloem duurzaam aangelicht op initiatief van StichtLicht en werd deelgenomen aan EarthHour en de Nacht van de Nacht. In het oude stadhuis aan de Grote Markt in Goes werd tijdens de kerstperiode het project Spiegelbollen gerealiseerd en in Wilhelminadorp werd de kerk duurzaam verlicht. Ter ondersteuning van de slachtoffers van terrorisme werd de Goese mediatoren na de aanslagen in Parijs blauw-wit-rood verlicht van 15 tot 22 november 2015 en na de aanslagen in Brussel werd zwart-geel-rode verlichting geplaatst van 23 tot 29 maart 2016. In 2017 realiseerde StichtLicht het pop up museum Manhuis Goes en was de stichting mede-organisator van de manifestatie Veste Verlicht. In 2018 is op initiatief van StichtLicht de slangentoren van de voormalige brandweerkazerne in Goes aangelicht. In 2019 namen we deel aan Earth Hour en Orange the World. De stichting was mede-organisator van Veste Verlicht 'Goud' van 3 tot en met 6 oktober 2019. Daarnaast werd de duurzame en de gelegenheidsverlichting van de Goese mediatoren verzorgd.

Financiële verantwoording 2019 (op kasbasis):

Vermogen op 1 januari 2019  
Kas- en banksaldi € 11.954
Onderhoudsreserve € 11.748
Vermogen op 1 januari 2019 €       205
   
Projecten 2019  
Sponsoring en subidies €   3.159
Kosten projecten €   3.980
   
Exploitatieresultaat stichting €      829-
   
Vermogen op 31 december 2019  
Kas- en banksaldi € 10.212
Onderhoudsreserve € 11.657
Vermogen op 31 december 2019 €  -1.445

 

info(at)stichtlicht.nl